Ολοκληρωμένες αεροπορικές υπηρεσίες

Από τη κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα

Η AEROSERVICES Α.Ε. στον Τομέα Διαρκούς Αξιοπλοΐας διαθέτει Εγκεκριμένο Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας - Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) με Πιστοποιητικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) 2042/2003, Παράρτημα Ι, Μέρος Μ, τμήμα Ζ (Commission Regulation (EC) 2042/2003, Annex I, Part M, Subpart G). Ο Οργανισμός έχει εγκριθεί και προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών CAMO για την υποστήριξη ικανού αριθμού διαφορετικών τύπων αεροσκαφών (αεροπλάνων και ελικοπτέρων) και δύναται να στηρίξει τις ανάγκες σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών αεροσκαφών, επιχειρηματίες και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 

 • Διαχείριση Διαρκούς Αξιοπλοΐας Αεροσκαφών (σε λειτουργία ή σε αποθήκευση)

    (Continuing Airworthiness Management of aircraft (in service or storage))

 • Έκδοση και ανανέωση Πιστοποιητικών Αξιοπλοΐας

     (Airworthiness Review Certificate (ARCs) issue and renewal)

 • Έκδοση Συστάσεων για έκδοση Πιστοποιητικών Αξιοπλοΐας από Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας

     (Airworthiness Review Certificate Recommendations for Civil Aviation Authorities)

 • Εκπόνηση – Αναθεώρηση Προγραμμάτων Συντήρησης Αεροσκαφών

     (Aircraft maintenance programme development - review)

 • Ανασκόπηση - Διαχείριση Εφαρμογής Τεχνικών Οδηγιών Ασφαλείας Πτήσεων και Συστάσεων Κατασκευαστών

     (Airworthiness Directive (AD) and Service bulletin (SB) review and implementation-embodiment management)

 • Ανασκόπηση – Διαχείριση Εφαρμογής Προτεινόμενων Τροποποιήσεων

    (Non- Mandatory Modifications review and embodiment management)

 • Προγραμματισμός Συντήρησης Αεροσκαφών

     (Aircraft maintenance planning)

 • Εκπόνηση – Διαχείριση Προγραμματισμένων Εργασιών Συντήρησης

    (Production – Management of maintenance work packages)

 • Διαχείριση Μητρώων Αεροσκαφών

     (Aircraft Technical records management)

Ο εγκεκριμένος φορέας Aeroservices S.A. CAMO έχει πιστοποιηθεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ακόλουθους τύπους ανά κατηγορία αεροσκαφών:


Κατηγορία "Α2 Airplanes 5700 kg and below":

 • CESSNA/REIMS – CESSNA 150/F150, 152/F152, 172/F172 Series, 401/402 και 421.
 • PIPER PA-28, PA-31, PA-32, PA-34, PA-38 και PA-46 Series
 • SOCATA TB Series
 • DIAMOND DA40, DA40D και DA42 Series

Κατηγορία "Α3 Helicopters":

 • EUROCOPTER EC 120B, EC 130B4
 • EUROCOPTER EC 135, BO 105, AS 332, AS 355, AS 365 Series και ΜΒΒ-BK 117 C1
 • ROBINSON R22 / R44
 • SCHWEIZER 269 / 300

Δραστηριότητες

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς δραστηριότητας της AEROSERVICES είναι η τεχνική παρακολούθηση και συνήρηση των αεροσκαφών.

   

  Περισσότερα...

   
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

  Η AEROSERVICES ως επίσημος αντιπρόσωπος κατασκευαστικών οίκων Αεροσκαφών και αεροπορικών υλικών δύναται να ικανοποιεί της ανάγκες των πελατών της για το σύνολο των απαιτήσεων τους εξασφαλίζοντας παράλληλα ποιότητα , ασφάλεια και εγγυήσεις για όλα τα διακινούμενα προϊόντα.

  Περισσότερα...

   
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

  Δημιουργώντας, με τα πιο σύγχρονα μέσα και εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρης μονάδα συντήρησης αεροπλάνων και ελικοπτέρων, μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών

  Περισσότερα...

   
 • ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

  Η Σχολή μας, www.aeroacademy.gr η οποία είναι η πρώτη που απέκτησε άδεια για την Εκπαίδευση Ιδιωτών Χειριστών, προσαρμόστηκε άμεσα στην νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των JAR-FCL 2.

  Περισσότερα

   

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © 2014 AEROSERVICES. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Πολιτική Απορρήτου