Ολοκληρωμένες αεροπορικές υπηρεσίες

Από τη κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα

INTEGRATED POLICY
QUALITY | SAFETY | ENVIRONMENT

Aeroservices commits to manage aviation activities for the “Maintenance of Aircraft, Components and Continuing Airworthiness Management” for products and services to the applicable standards and regulations set within the Quality System Manual (QSM) regarding quality, safety, and environment.

Top management identifies and controls processes related to airworthiness, quality and safety of products/services, occupational health and safety, and environmental aspects and impacts along with requirements for monitoring the efficiency of the established management system.

Quality of products/services is an integral part of all company activities within the established processes as per the applicable expositions/manuals.

Scope of the implemented management system is enhanced customer satisfaction within the philosophy of continuous improvement in accordance with the regulatory, statutory, authority, standard, suppliers, and specific customer requirements.

Top management commits to:

     a.         comply with applicable legal requirements, statutory and national regulations

     b.         allocate necessary resources for sustainment and continuous improvement of operations

     c.         apply human factors and human performance principles, considering applicable capabilities and limitations towards safety and efficiency of operations

     d.         consistently provide conforming product and services

     e.         periodic review system for suitability, effectiveness, and improvement

      f.         establish and review quality and safety objectives (KPIs, targets)

     g.         encourage free and frank reporting of any potential safety issue/ occurrence, promoting a just culture working environment

     h.         manage and mitigate risks associated with business activities in terms of:

 1. Corporate social responsibility and reputation
 2. Ethics and business conduct, relevant anti-bribery and anti-corruption laws, respect for human rights

       i.         ensure that company’s policies are effectively communicated, understood, and followed by all employees.

For and on behalf of AEROSEVICES S.A.

Signature:

Date: September 04th, 2020

Dimitrios DAFNIS

Managing Director and CEO

 

Σκοπός της AEROSERVICES  S.A. είναι να παρέχει ολοκληρωμένες αεροπορικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και την ασφάλεια

Δραστηριότητες

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς δραστηριότητας της AEROSERVICES είναι η τεχνική παρακολούθηση και συνήρηση των αεροσκαφών.

   

  Περισσότερα...

   
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

  Η AEROSERVICES ως επίσημος αντιπρόσωπος κατασκευαστικών οίκων Αεροσκαφών και αεροπορικών υλικών δύναται να ικανοποιεί της ανάγκες των πελατών της για το σύνολο των απαιτήσεων τους εξασφαλίζοντας παράλληλα ποιότητα , ασφάλεια και εγγυήσεις για όλα τα διακινούμενα προϊόντα.

  Περισσότερα...

   
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

  Δημιουργώντας, με τα πιο σύγχρονα μέσα και εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρης μονάδα συντήρησης αεροπλάνων και ελικοπτέρων, μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών

  Περισσότερα...

   
 • ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

  Η Σχολή μας, www.aeroacademy.gr η οποία είναι η πρώτη που απέκτησε άδεια για την Εκπαίδευση Ιδιωτών Χειριστών, προσαρμόστηκε άμεσα στην νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των JAR-FCL 2.

  Περισσότερα

   

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © 2014 AEROSERVICES. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Πολιτική Απορρήτου