Ολοκληρωμένες αεροπορικές υπηρεσίες

Από τη κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα

ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

Η Εκπαίδευση Ερασιτέχνου Χειριστού Ελικοπτέρων βασίζεται πλέον εις την Κοινήν Ευρωπαϊκήν Νομοθεσία (JAR – FCL 2), η οποία απαιτεί πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.)»,και άριστη Υγειονομική κατάσταση.


Για την απόκτηση του Πτυχίου θα πρέπει να παρακολουθήσετε Σχολείο Εδάφους 260 ωρών, διάρκειας περίπου 4-5 μηνών και αξίας 4.000,00 euros + Φ.Π.Α. . Η συχνότης των Μαθημάτων Εδάφους, είναι τρεις (3) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη) και μεταξύ των ωρών 17:00 και 21:00 εις την Έδρα της Εταιρείας στο Χαλάνδρι, Θερμοπυλών 3, (2ος όροφος). Επίσης θα πρέπει να συμπληρώσετε Πτητική Εκπαίδευση τουλάχιστον 45 ωρών Πτήσεως, αξίας 290,00 euros + Φ.Π.Α. ανά ώρα Πτήσεως. Τα Βοηθήματα-Βιβλία-Χάρτες-Αναγωγείς-Plotters-Flight Computers-Log books κ.α. (όχι όμως και τα παράβολα Δημοσίου) συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω τιμή.


Η Υγειονομική Εξέταση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη τιμή, γίνεται από ιδιώτη Ιατρό, πιστοποιημένο από την ΥΠΑ και κοστίζει περίπου 150,00 ευρώ. Η καταβολή των Διδάκτρων για το Σχολείο Εδάφους γίνεται με την έναρξη των μαθημάτων εφάπαξ (4.760,00 ευρώ). Ο διακανονισμός των ωρών Πτήσεως, γίνεται πάλι προκαταβολικά. Δηλαδή, προπληρώνεται μία ώρα πτήσεως και μετά την πραγματοποιείτε. Μπορείτε βεβαίως να προκαταβάλετε ποσό που θα αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο αριθμό ωρών πτήσεων.

Στο σημείο αυτό, θα παρακαλούσαμε να λάβετε υπ’ όψιν σας, ότι οι προαναφερόμενες τιμές είναι δυνατόν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμήν, ιδιαίτερα αυτές των καυσίμων, χωρίς καμία προειδοποίηση και καμία δέσμευση εκ μέρους της «AEROSERVICES A.E.”


Τέλος, κατά την περάτωση της Εκπαιδεύσεώς σας, Εδάφους-Αέρος, θα πρέπει να υποβληθείτε σε «Αξιολόγηση Επάρκειας της Αγγλικής Γλώσσης» (English Language Proficiency Assessment), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ICAO. Η χρηματική αξία της αξιολογήσεως αυτής ανέρχεται στο ποσό των € 300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διενεργείται δε, υπό Εξουσιοδοτημένων Αξιολογητών (Assessors) της ΥΠΑ και η μη ικανοποιητική επίδοσή σας, (τουλάχιστον σε επίπεδο 4), έχει ως αποτέλεσμα την μη έκδοση του Πτυχίου εκ μέρους της ΥΠΑ, έως ότου αποδείξετε την επάρκειά σας εις την Αγγλική Γλώσσα, ακόμη και όταν έχετε περατώσει επιτυχώς όλες τις εξετάσεις Εδάφους-Αέρος.


Τα Μαθήματα Εδάφους πραγματοποιούνται στην Έδρα της Εταιρείας στο Χαλάνδρι (Θερμοπυλών 3, Β΄ όροφος, Τηλ. 210 – 6844 633, 210-6845 094) απογευματινές ώρες (17:00 – 21:00) τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Η Πτητική Εκπαίδευση λαμβάνει χώρα εις το «Αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας ΠΑΧΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ», όλες τις ημέρες της εβδομάδος καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες.


Η Εκπαίδευση παρέχεται επί Εκπαιδευτικών Ελικοπτέρων, τύπου “ROBINSON R-22”.


Μία καινούργια Σειρά Εκπαίδευσης ξεκινά εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων (τουλάχιστον 8 ατόμων). Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε, μας δίνεται τα στοιχεία σας τηλεφωνικά και όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων μαθητευομένων, σας ειδοποιούμε.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή σας στην σειρά είναι τα ακόλουθα:

 

 • Αίτηση εγγραφής στη Σχολή (παρέχεται από εμάς)
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητος
 • Φωτοαντίγραφα Τίτλων Σπουδών, τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου καθώς επίσης και Πιστοποιητικό, τουλάχιστον FCE.
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητος
 • Υγειονομική εξέταση κατηγορίας τουλάχιστον Β.
 • Εσωτερική Διαδικασία Αξιολογήσεως Γνώσεως της Αγγλικής Γλώσσας

Για ενημέρωση σχετικά με τα ωράρια αεροδρομίων ανά την Ελλάδα, για εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ γιατρούς για έκδοση πιστοποιητικού υγείας καθώς και εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ εξεταστές, μπείτε στο site της ΥΠΑ: www.ypa.gr ή www.hcaa.gr.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Σχολής ( Τηλ. 22960-25160 ).

 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ 


Η Εκπαίδευση Επαγγελματία Χειριστού Ελικοπτέρων βασίζεται πλέον εις την Κοινήν Ευρωπαϊκήν Νομοθεσία (JAR – FCL 2), η οποία απαιτεί πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.)», και άριστη Υγειονομική κατάσταση.

Η Εκπαίδευση Εδάφους διάρκειας ενός έτους έως δέκα οχτώ μηνών, περίπου, αναλόγως της επιλογής (VFR / IFR) του υποψηφίου κοστίζει 6.000 ή 9.500 ευρώ αντιστοίχως. Τα Βοηθήματα-Βιβλία-Χάρτες-Αναγωγείς-Plotters-Flight Computers-Log books κ.α. (όχι όμως και τα παράβολα Δημοσίου) συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω τιμή.


Η Πτητική Εκπαίδευση απαιτεί εμπειρία τουλάχιστον 135 ωρών πτήσεως, για Πτυχίο Πτήσεων εξ’ όψεως VFR, αξίας 290,00 euros, ανά ώρα Πτήσεως ή για Πτυχίο Πτήσεων δι’ οργάνων IFR, διάρκειας 191 ωρών εκ των οποίων οι 135 ώρες προς 290 ευρώ ανά ώρα πτήσεως, οι δε υπόλοιπες 60 ώρες προς 550 ευρώ ανά ώρα πτήσεως.

Η υγειονομική εξέταση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη τιμή, γίνεται από ιδιώτη Ιατρό, πιστοποιημένο από την ΥΠΑ και κοστίζει περίπου 150,00 ευρώ.

Η καταβολή των διδάκτρων για το Σχολείο Εδάφους γίνεται με την έναρξη των μαθημάτων εφάπαξ (6.000,00 ευρώ ή 9.500,00 ευρώ). Ο διακανονισμός των ωρών πτήσεως γίνεται πάλι προκαταβολικά. Δηλαδή, προπληρώνεται μία ώρα πτήσεως και μετά την πραγματοποιείτε. Μπορείτε βεβαίως να προκαταβάλετε ποσό που θα αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο αριθμό ωρών πτήσεων.

Στο σημείο αυτό, θα παρακαλούσαμε να λάβετε υπ’ όψιν σας, ότι οι προαναφερόμενες τιμές είναι δυνατόν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμήν, ιδιαίτερα αυτές των καυσίμων, χωρίς καμία προειδοποίηση και καμία δέσμευση εκ μέρους της «AEROSERVICES A.E.”

Τέλος, κατά την περάτωση της Εκπαιδεύσεώς σας, Εδάφους-Αέρος, θα πρέπει να υποβληθείτε σε «Αξιολόγηση Επάρκειας της Αγγλικής Γλώσσης» (English Language Proficiency Assessment), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ICAO. Η χρηματική αξία της αξιολογήσεως αυτής ανέρχεται στο ποσό των € 300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διενεργείται δε, υπό Εξουσιοδοτημένων Αξιολογητών (Assessors) της ΥΠΑ και η μη ικανοποιητική επίδοσή σας, (τουλάχιστον σε επίπεδο 4), έχει ως αποτέλεσμα την μη έκδοση του Πτυχίου εκ μέρους της ΥΠΑ, έως ότου αποδείξετε την επάρκειά σας εις την Αγγλική Γλώσσα, ακόμη και όταν έχετε περατώσει επιτυχώς όλες τις εξετάσεις Εδάφους-Αέρος.

Τα Μαθήματα Εδάφους πραγματοποιούνται στην Έδρα της Εταιρείας στο Χαλάνδρι (Θερμοπυλών 3, Β΄ όροφος, Τηλ. 210 – 6844 633) απογευματινές ώρες (17:00 – 21:00) τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Η Πτητική Εκπαίδευση λαμβάνει χώρα εις το «Αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας ΠΑΧΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ», όλες τις ημέρες της εβδομάδος.

Η Εκπαίδευση παρέχεται επί Εκπαιδευτικών Ελικοπτέρων, τύπου “ROBINSON R-22” και “SCHWEIZER SA 300” δια την Ειδικότητα Πτήσεως δι’ οργάνων (IFR).

Μία καινούργια Σειρά Εκπαίδευσης ξεκινά εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων (τουλάχιστον 8 ατόμων). Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, μας δίνεται τα στοιχεία σας τηλεφωνικά και όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων μαθητευομένων, σας ειδοποιούμε.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφα Τίτλων Σπουδών, τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου καθώς επίσης και Πιστοποιητικό, τουλάχιστον FCE, της Αγγλικής Γλώσσας. Το επίπεδο των γνώσεων εις την Φυσική, Μαθηματικά και Αγγλικά θα αξιολογηθεί με εσωτερική διαδικασία της Σχολής.
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφα του (–ων) κατεχομένου (–ων) πτυχίου (-ων), Ελληνικό (-α) ή Ξένο (-α).
 • Πιστοποιητικό Ισχύος Πτυχίου (ΠΙΠ), όπου αυτό έχει εφαρμογή.
 • Υγειονομική Εξέταση κατηγορίας Α’ κατά JAR.
 • Αίτηση εγγραφής στην Σχολή (παρέχεται από εμάς / επισυνάπτεται)


Για ενημέρωση σχετικά με τα ωράρια αεροδρομίων ανά την Ελλάδα, για εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ γιατρούς για έκδοση πιστοποιητικού υγείας καθώς και εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ εξεταστές, μπείτε στο site της ΥΠΑ: www.ypa.gr ή www.hcaa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Εκπαιδεύσεως της Σχολής μας κον Παυλάτο Γεώργιο (697 800 2235) ή με την Γραμματεία της Σχολής (210 -68 44 633 / 210- 6845 094).

Δραστηριότητες

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς δραστηριότητας της AEROSERVICES είναι η τεχνική παρακολούθηση και συνήρηση των αεροσκαφών.

   

  Περισσότερα...

   
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

  Η AEROSERVICES ως επίσημος αντιπρόσωπος κατασκευαστικών οίκων Αεροσκαφών και αεροπορικών υλικών δύναται να ικανοποιεί της ανάγκες των πελατών της για το σύνολο των απαιτήσεων τους εξασφαλίζοντας παράλληλα ποιότητα , ασφάλεια και εγγυήσεις για όλα τα διακινούμενα προϊόντα.

  Περισσότερα...

   
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

  Δημιουργώντας, με τα πιο σύγχρονα μέσα και εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρης μονάδα συντήρησης αεροπλάνων και ελικοπτέρων, μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών

  Περισσότερα...

   
 • ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

  Η Σχολή μας, www.aeroacademy.gr η οποία είναι η πρώτη που απέκτησε άδεια για την Εκπαίδευση Ιδιωτών Χειριστών, προσαρμόστηκε άμεσα στην νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των JAR-FCL 2.

  Περισσότερα

   

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © 2014 AEROSERVICES. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Πολιτική Απορρήτου