Ολοκληρωμένες αεροπορικές υπηρεσίες

Από τη κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα

SCOPE OF THE TRAINING

The goal of the Helicopter Commercial Pilot License Training Program is to train the candidate to act as a pilot in command of a single engine helicopter under Visual Flight Rules for commercial purposes.

In addition, a non-mandatory Instrument Rating* (IR) flying training course, essential to commercial aviation, can train the student to the level of proficiency necessary to conduct safe and effective flights in Instrument Meteorological Conditions (IMC) under Instrument Flight Rules (IFR) to a minimum decision height of an airport.

*Provided that a certificated IR helicopter will serve the program.

Part of an IR (H) Course can be credited towards a commercial rating, or can be separately regarded as an EASA modular professional training program.

TARGET GROUP

Men and women over 18 years old, with no previous flight experience can participate in the program.

DURATION

The duration of this course depends on the student's personal progress, weather conditions at airports that Aeroservices Flight Training uses, and success in HCAA written examinations. A valid estimation would be between 12 to 36 months (usually approx. 18 months).

Aeroservices Flight Training is authorized to train in a Modular Course manner. That gives the trainee the flexibility to take training in steps (first PPL, then CPL). Each step interval cannot exceed 60 days. However it is possible to undertake the training in one continuous session that in average lasts 18 months.

PREREQUISITES

The general requirements to commence your Aviation Training are the appropriate class 1 Medical Certificate and a sufficient knowledge & understanding of the English Language. Basic knowledge of High School level Math and Physics is also required and will be tested. Upon request, AEROSERVICES can offer referrals for approved Medical Examiners in your area.

LANGUAGE OF THE COURSE

All of the Training Material is in English and most of the Theoretical Lectures are held in English.

FLIGHT TRAINING

Flight training takes place at Megara General Aviation Airport, located 35 km from downtown Athens, where AEROSERVICES' fleet of 4 helicopters (1 Robinson R-22, 1 Robinson R-44, 1 HU-269 Schweitzer, & 1 single engine turbine Airbus EC-120B are stationed .
All aircrafts are stationed and maintained by the Licensed Aeroservices Maintenance Repair Organization.
Flight training consists of 185 hours of flight Instruction combined with solo flights. Flight hours are calculated in Engine On/Engine Off increments of 6 minutes.

The Flight Training Program Overview is as follows:

• PPL Module
100 HRS In-house theoretical Knowledge Instruction
45 Hrs Flight Training

• Build Up Module
95 hrs PIC (pilot in command) on a single engine piston or turbine helicopter
• 5 hrs flight Night Qualification
• 10 hrs flight training in basic Instruments on a PA28/180 R (Arrow)

• CPL Module
30 Hrs of flight Instruction on a single engine piston or turbine helicopter

The Residential Theory starts with the knowledge required to obtain the PPL (PRIVATE PILOT LICENCE).
Most of the CPL License Theoretical Training takes place in AEROSERVICES Training Center, at Megara Airport. It includes 10 Learning Modules or Lessons, and it amounts up to 276 hrs of theoretical Knowledge Instruction. Upon completion of the Theoretical Training you will be able to begin your exams at the Hellenic Civil Aviation Authority for the CPL (H) License.
Additionally, if the trainee decides to also undertake the Instrument Rating flight course, the theoretical Knowledge Instruction amounts up to 150 hrs and the flight/simulator module must reach 50 hrs of training.

RATINGS AND LICENSES

With the successful completion of the Program, the candidate will achieve:

An EASA Commercial Pilot License (Instrument Rating optional) [CPL (H) SE] valid and recognized in all Member States of the European Union and through credit and validation, to the most ICAO compliant countries.

We look forward to welcome you as one of AEROSERVICES Flight Training pilots!

Δραστηριότητες

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς δραστηριότητας της AEROSERVICES είναι η τεχνική παρακολούθηση και συνήρηση των αεροσκαφών.

   

  Περισσότερα...

   
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

  Η AEROSERVICES ως επίσημος αντιπρόσωπος κατασκευαστικών οίκων Αεροσκαφών και αεροπορικών υλικών δύναται να ικανοποιεί της ανάγκες των πελατών της για το σύνολο των απαιτήσεων τους εξασφαλίζοντας παράλληλα ποιότητα , ασφάλεια και εγγυήσεις για όλα τα διακινούμενα προϊόντα.

  Περισσότερα...

   
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

  Δημιουργώντας, με τα πιο σύγχρονα μέσα και εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρης μονάδα συντήρησης αεροπλάνων και ελικοπτέρων, μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών

  Περισσότερα...

   
 • ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

  Η Σχολή μας, www.aeroacademy.gr η οποία είναι η πρώτη που απέκτησε άδεια για την Εκπαίδευση Ιδιωτών Χειριστών, προσαρμόστηκε άμεσα στην νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των JAR-FCL 2.

  Περισσότερα

   

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © 2014 AEROSERVICES. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Πολιτική Απορρήτου