Ολοκληρωμένες αεροπορικές υπηρεσίες

Από τη κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα

SCOPE

The goal of the Private Pilot License Training Program is to train the candidate to
act as a pilot in command of a single engine airplane under Visual Flight Rules
for recreational purposes (not Commercial). Moreover it offers fundamental Aviation Knowledge for every aviation activity.

The PPL Course can also be credited towards the Commercial Pilot License
or can be part of any of our EASA Modular professional training programs.

TARGET GROUP

Men and women over 17 years old, with no previous flight experience can
participate in the program.

DURATION

The duration of this course depends on the trainee's availability and personal
progress. A valid estimation would be between 3 and 6 months.

PREREQUISITES

The general requirements to commence your Aviation Training are, the
appropriate class 2 Medical Certificate and a sufficient knowledge and understanding
of the English Language. Upon request, AEROSERVICES can offer referrals
for approved Medical Examiners in your area.

LANGUAGE OF THE PROGRAM

All of our Training Material presented in English and most of the Theoretical
Lectures are held in English Language with simultaneous Hellenic Language
translation and explanation.

FLIGHT TRAINING

Flight training takes place at Megara General Aviation Airport, located 35 km from
downtown Athens, where AEROSERVICES' fleet of 4 airplanes (2 Socata TB-9, 1
Piper Arrow and 1 twin engine Piper SENECA ii ) are stationed .

Flight training consists of approximately 30 hrs dual Instruction
with a Licensed Flight Instructor and approximately 15 hrs solo flying. Flight hours are
calculated in Engine On/Engine Off increments of 5 minutes.

THEORETICAL TRAINING

There are two options concerning the Theoretical Training:

The Residential Theory Option

Most of the Residential Theoretical Training takes place in AEROSERVICES Training Center, at Megara Airport. It includes 10 Learning Modules or Lessons and amounts up to 100 hrs of Theoretical Knowledge Instruction. Upon completion of the Theoretical Training you will be able to take your exams at the Hellenic Civil Aviation Authority.

The Computer Based Training (CBT) Theory Option

The student will be given instructions, assistance and guidance on how to use the
Electronic, Computer based Training Material in order to cover the PPL Theoretical
Knowledge through Self-Study. Once the candidate completes the Self-Study Phase,
an intensive Course of at least 30hrs will take place at AEROSERVICES' Training
Center.

Regardless of the option chosen, upon completion of the Theoretical Training phase
the student will be able to begin the Theoretical Examination process at the Hellenic Civil Aviation Authority.

RATINGS AND LICENSES

With the successful completion of the Program, the candidate will be the holder
of:

An EASA Private Pilot License [PPL (A)] valid and recognized throughout the Member
States of the European Union and through credit and validation to most ICAO
compliant countries.

TRAINING

TRAINING MATERIAL

All necessary Training Material will be provided for the candidate including:
o TB-9 Aircraft Manual
o TPS-1 Flight Computer
o Logbook
o Kneeboard
o VFR Charts
o BRISTOL PPL (A) hard copy-Books training package (optional)
o BRISTOL PPL (A)
o Pilot's Flight Bag

We look forward to welcome you as one of AEROSERVICES Flight Academy pilots!

Δραστηριότητες

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς δραστηριότητας της AEROSERVICES είναι η τεχνική παρακολούθηση και συνήρηση των αεροσκαφών.

   

  Περισσότερα...

   
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

  Η AEROSERVICES ως επίσημος αντιπρόσωπος κατασκευαστικών οίκων Αεροσκαφών και αεροπορικών υλικών δύναται να ικανοποιεί της ανάγκες των πελατών της για το σύνολο των απαιτήσεων τους εξασφαλίζοντας παράλληλα ποιότητα , ασφάλεια και εγγυήσεις για όλα τα διακινούμενα προϊόντα.

  Περισσότερα...

   
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

  Δημιουργώντας, με τα πιο σύγχρονα μέσα και εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρης μονάδα συντήρησης αεροπλάνων και ελικοπτέρων, μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών

  Περισσότερα...

   
 • ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

  Η Σχολή μας, www.aeroacademy.gr η οποία είναι η πρώτη που απέκτησε άδεια για την Εκπαίδευση Ιδιωτών Χειριστών, προσαρμόστηκε άμεσα στην νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των JAR-FCL 2.

  Περισσότερα

   

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © 2014 AEROSERVICES. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Πολιτική Απορρήτου