Ολοκληρωμένες αεροπορικές υπηρεσίες

Από τη κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

INTEGRATED POLICY
QUALITY | SAFETY | ENVIRONMENT

Aeroservices commits to manage all of its activities, Maintenance of Aircraft, Components & Continuing Airworthiness Management in providing products/ services to the standards and regulations set within the Quality System Manual (QSM) in regards to quality, safety and environment.

Aeroservices identifies and controls all of the processes influencing the airworthiness, quality and safety of products/ services in the whole company as well as with requirements for continuous improvement of monitoring the efficiency of the quality management system and at the same time considering the environment.

Quality of products / services is a task for all of the employees of Aeroservices, who are in control and perform activities within the individual processes established by the company as described in the Quality System Manual (QSM) and applicable expositions/ manuals. Occupational health and safety issues of our employees are also considered.

Conditions for further development of our employees knowledge and skills is the continuation training provided in order to meet all of requirements set in the Integrated Policy and for the continual improvement of our system.

Our main objective is to maximize customer satisfaction. Attempts to increase quality of services/ products is being achieved through active cooperation with customers and suppliers.

Aeroservices and all of the employees are committed to:
• Meet valid regulations requirements,
• Identify dangers, assess and control risks including their continuous evaluation,
• Promote the ideals and ethos of the company towards occupational and health and safety issues,
• Ensure necessary resources for maintaining and continuous improvement of the management system as well as decrease of dangers and risks.
• Establish and review quality and safety objectives
Aeroservices Integrated Policy is communicated to all of our employees.

Dimitrios Dafnis
Chief Executive Officer (CEO)
AEROSEVICES S.A.

Σκοπός της AEROSERVICES  S.A. είναι να παρέχει ολοκληρωμένες αεροπορικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και την ασφάλεια

Δραστηριότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ

fire brigage  namsa  aein  astynomia

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © 2014 AEROSERVICES. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Πολιτική Απορρήτου